Úvod

Vážení návštěvníci, vitáme Vás na stránce Zásady ochrany soukromí, kde se dozvíte, jakým způsobem jsou chráněna Vaše osobní data a jakou mají ochranu při navštěvování webového portálu Erotické Masáže Praha. Důkladná a transparentní komunikace je pro nás důležitou hodnotou, a proto Vás chceme informovat o všech aspektech zpracování Vašich osobních údajů. Tento dokument má za cíl poskytnout komplexní informace o tom, jakým způsobem jsou Vaše údaje zpracovávány, jaké máte možnosti ohledně jejich správy a jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou soukromí.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, především pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování osobních údajů je prováděno na základě právních titulů, které nám toto zpracování dovolují, jako je například Vaše výslovný souhlas, nutnost zpracování pro plnění smlouvy nebo naše oprávněné zájmy. Velký důraz klademe na zabezpečení Vašich osobních údajů proti neoprávněným přístupům a jejich zneužití. Aplikujeme proto různá technická a organizační opatření, která nám pomáhají zajistit maximální možnou ochranu.

Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte řadu práv v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Patří mezi ně například právo na přístup k Vašim údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich údajů, právo omezit zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování. Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů a v některých případech můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů. Pokud máte pocit, že nedojde k řádnému vyřízení Vašich požadavků nebo máte obavy o způsobu zpracování Vašich údajů, máte právo obrátit se na příslušný dozorový orgán.

Kontakt a identifikační údaje správce

Pro všechny otázky nebo požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů a výkonu Vašich práv se můžete obrátit přímo na správce údajů, kterým je Drahomír Šílený with the postal address: Tuřanka 115, 627 00 Brno-Slatina, Czechia a na e-mail: [email protected]. Máte právo kontaktovat nás kdykoliv s Vašimi otázkami nebo požadavky a my se zavazujeme, že Vám poskytneme veškeré potřebné informace nebo vyřídíme Vaše požadavky v co nejkratším možném termínu.